C-MAC 3 FASET KW-MÅLEVÆRDIOMFORMER, ASYM. BELASTNI

FPA96-3-400
  • Transmitter for kW, 3-faset asymmetrisk belastning m./u. nul
  • Kan tilsluttes 3-faset forsyning fra 3 x 400 til 3 x 460 VAC asymmetrisk
  • Måler totalt effektforbrug (Sqr.3 x U x I x cos phi)
  • Strømmåling v.h.a. eksterne strømtransformatorer
  • Analoge udgange 0-20 mA / 4-20 mA samt 0-10 / 2-10 V
  • SO1 og tællerudgang for kWh
  • Galvanisk adskillelse mellem forsyning og udgange

FPA96 måler effektforbruget på 3-fasede asymmetriske belastninger, og kan dermed benyttes til alle former for 3-faset effektmåling, indenfor normale forsyningsspændingsvariationer. Forsyningsspænding til modulet og målespændingen er fælles. Forsyningsspændingen måles direkte, medens strømmålingerne foretages ved hjælp af eksterne strømtransformatorer med 1 eller 5 A nominel udgang, og på den måde er der ingen begrænsning i hvor store effekter der kan måles. Modulet er forsynet med både strøm- og spændingsudgang, som ved hjælp af omskiftere vælges som enten 0-20 mA og 0-10 V eller 4-20 mA og 2-10 V. Valg af transformertype og udgangsområde foretages ved hjælp af digitale indgange, hvor det desuden også er muligt at vælge en filtrering af udgangssignalet, således at udgangen er mere stabil, hvis man f.eks. måler på meget ustabile belastninger. Modulet genererer 1000 pulser pr. time ved 100% belastning, og disse pulser overføres til SO1 og tællerudgangen. Brugeren må herefter selv skalere sin PLC eller instrument ifølge de anvendte strømtransformatorer.

Dimensioner: 58 x 70 x 86 mm

Mastervarenr. FPA96-3-400
Mastervare Ja