C-MAC 3 FASET KW-MÅLEVÆRIDIOMFORMER SYM. BELASTNIN

FPA90-400
  • Måling af effektforbrug på 3-fasede motorer og lign.
  • Målespændinger fra 3 x 380 V til 3 x 460 VAC symmetrisk belastning
  • Indbygget strømtrafo for direkte strømmåling op til 80 A
  • Valgbart måleområde fra 0,1 kW til 70 kW
  • Analoge udgange og SO1 pulsudgang for kWh
  • Valgbar deler og midlingsfunktion

C-mac® FPA90 måler den optagne effekt på symmetriske 3-fasede belastninger, f.eks. motorer eller lign. Effekten måles ifølge formlen P = Sqr.3 x U x I x cos phi. Modulet har en indbygget strømtransformer, og det er således muligt at måle belastninger op til 460 VAC - 80 A direkte. Modulet tilsluttes samme 3-fasede forsyningsspænding som belastningen, og den ene strømfase føres igennem hullet i modulet, for måling af belastningsstrøm. Hvis belastningsstrømmen overstiger 80 A, skal man benytte en ekstern strømtransformer, og sekundærsignalet fra denne strømtransformer skal da føres igennem hullet i modulet. Det ønskede måleområde (i kW) indstilles på 3 drejeomskiftere i fronten af modulet. Hvis der benyttes ekstern strømtransformer skal man huske at dividere effektindstillingen med omsætningsfaktoren på strømtransformeren. For at sikre korrekt funktion er det vigtigt at tilslutte modulet som vist på næste side, d.v.s. målestrømmen skal være den fase, som er tilsluttet klemme 1, og strømretningen skal være korrekt. Modulet er forsynet med analoge strøm- og spændingsudgange, samt en pulsudgang, og udgangene er i maksimum, når den målte effekt svarer til den indstillede værdi på drejeomskifterne. Alle udgangene er galvanisk adskilt fra forsyningsspændingen. Modulet har desuden 3 digitale indgange for valg af analog udgangssignal, pulshastighedsudgang, samt indgangsfilter. Midlingsfilteret kan benyttes, hvis belastningen er meget svingende, derved stabiliseres udgangssignalet. Modulet er desuden udstyret med 3 LED indikationer.

Dimensioner: 86 x 70 x 58 mm

Mastervarenr. FPA90
Mastervare Nej