C-MAC BELASTNINGSVAGT

RP81-1-3-400
  • Belastningsvagt for 3-fasede motorer 3x400VAC
  • Måler effektfaktor (cos phi)
  • Justerbar tidsforsinkelse 0-20 sek. ved opstart
  • Valgbar relæfrafald ved over- eller underbelastning
  • 1-polet relæudgang

C-mac®  modul type RP81 benyttes til belastningsovervågning af 3-fasede motorer, idet fasevinklen mellem motorspænding og -strøm (cos phi) ændrer sig med den mekaniske belastning af motoren.
Den største ændring får man, hvis motorbelastningen ligger mellem 0 og 60%, derfor er RP81 velegnet til overvågning af kileremme, tørkøring af pumper m.m. 


RP81 kan tilsluttes direkte til motorer med nominel motorstrøm op til 6 A, er motorstrømmen større, skal man benytte en standard strømtransformator i forbindelse med overvågningen.
Modulet er forsynet med en justerbar opstartsforsinkelse, som sikrer, at relæet er aktiveret uanset belastningen, når motoren starter.


Det er desuden muligt at vælge, om modulet skal frafalde ved overvåge over- eller underbelastning.

Mastervarenr. RP81-1-3-
Mastervare Nej