C-MAC MÅLEVÆRDIOMFORMER

LC10-0-230-4

• Fast programmeret måleværdiomformer/målerelæe

• Strømindgang 0-5A AC

• Indbygget forsyning til transducer

• Galvanisk adskillelse mellem forsyning - indgang - udgang

• 230 VAC forsyning

C-mac® måleværdiomformere LC10 og LV10 er hver forsynet med en måleindgang for h.h.v. strøm eller spænding, og har strøm-, spændings- eller relæudgang. Måleværdiomformerne omdanner et standard eller ikke-standard analogt indgangssignal til et standard analogt udgangssignal, som kan vælges til 0-20 mA, 4-20 mA 0-10 V eller 2-10 V, og da alle enhederne har galvanisk adskillelse mellem forsyning, indgang og udgang, ydes en sikker og effektiv isolation mellem indgangssignalerne og det udstyr, som forbindes til udgangen af omformerne. Alle tilslutningerne til omformeren er placeret på den samme terminalrække, og dermed er det muligt at montere 2 forskellige og uafhængige omformere i det samme hus, hvilket betyder en væsentlig pladsreduktion i styretavlen. Målerelæerne leveres for samme type indgangssignaler som omformerne, men i stedet for et analogt udgangssignal er modulerne forsynet med 2 relæudgange, med justerbart setpunkt og valg af relæfunktion samt indgangsovervågning med transistorudgang, derfor kan der kun monteres et målerelæ i hvert hus.

Mastervarenr. LC10-0
Mastervare Nej