C-MAC MÅLEVÆRDIOMFORMER

LV10-0-230-1

• Fast programmeret måleværdiomformer/målerelæ

• Spændingsindgang 0-60mV DC

• Indbygget forsyning til transducer

• Strøm-, spændings- eller relæudgang

• Galvanisk adskillelse mellem forsyning - indgang - udgang

• 230V AC forsyning

C-mac® måleværdiomformere LC10 og LV10 er hver forsynet med en måleindgang for h.h.v. strøm eller spænding, og har strøm-, spændings- eller relæudgang. Måleværdiomformerne omdanner et standard eller ikke-standard analogt indgangssignal til et standard analogt udgangssignal, som kan vælges til 0-20 mA, 4-20 mA 0-10 V eller 2-10 V, og da alle enhederne har galvanisk adskillelse mellem forsyning, indgang og udgang, ydes en sikker og effektiv isolation mellem indgangssignalerne og det udstyr, som forbindes til udgangen af omformerne. Alle tilslutningerne til omformeren er placeret på den samme terminalrække, og dermed er det muligt at montere 2 forskellige og uafhængige omformere i det samme hus, hvilket betyder en væsentlig pladsreduktion i styretavlen. Målerelæerne leveres for samme type indgangssignaler som omformerne, men i stedet for et analogt udgangssignal er modulerne forsynet med 2 relæudgange med justerbart setpunkt og valg af relæfunktion samt indgangsovervågning med transistorudgang, derfor kan der kun monteres et målerelæ i hvert hus.

Forsyningsspænding: 24/115/230VAC eller 12-50VDC

 

 

Mastervarenr. LV10-0
Mastervare Nej