C-MAC TEMPERATURCONVERTER

LM30-0-712-4
  • Temperatur indgang for 3-wire PT100
  • Idgang for strøm, spænding, modstand
  • Indbygget forsyning til transducer
  • Galvanisk adskillelse mellem forsyning-indgang-udgang
  • 12-50 VDV forsyning
Mastervarenr. LM30
Mastervare Nej