C-MAC 3 FASET FASEFØLGE/SYMMETRI KONTROLRELÆ

FP31-400

• Underspændingsovervågning med eller uden forsinkelse

• Overspændingsovervågning med eller uden forsinkelse

• Fasefølgeovervågning med eller uden forsinkelse

• Faseasymmetriovervågning med eller uden forsinkelse + forskellige kombinationer af disse funktioner

• Fast reaktionstid og justerbart setpunkt

• 1-polet relæudgang 8 A - 250 VAC

• 400VAC forsyning

De 3-fasede overvågningsrelæer, C-mac® serie FP, er specielt udviklet for at tilfredsstille kravene til sikker og økonomisk overvågning af kvaliteten af den 3-fasede forsyningsspænding og for at beskytte maskiner, motorer m.m., som er forbundet til de 3-fasede spændinger.


Enhederne leveres for DIN-skinne montering i et standard modulhus med frontmål 45 x 35 mm. Dette gør dem velegnede til montering i såvel M36 afdækninger som i industrielle styringer. Alle enheder kan forbindes til 3-fasede forsyninger med eller uden nul og er forsynet med en 1-polet relæudgang. Modulerne er produceret i overensstemmelse med EMC regulativerne for industriel anvendelse og er CE-mærkede.


FP-serien består af følgende varianter:
FP30: Kombineret under- og overspændingsrelæ med fast reaktionstid og justerbart setpunkt.
FP31: Fasefølge/faseasymmetrirelæ med fast reaktionstid og justerbart setpunkt.
FP34: Kombineret fasefølge samt over- og underspændingsrelæ med fast reaktionstid og justerbart setpunkt.
FP35: Kombineret over- og underspændingsrelæ med fast setpunkt og justerbar reaktionstid.
Funktionsprincippet er det samme for alle enheder:
Når forsyningsspændingen er tilsluttet, og de parametre, som skal overvåges, er indenfor de valgte grænser, vil udgangsrelæet aktivere. Hvis en eller flere af parametrene ligger udenfor de valgte grænser, vil relæet falde fra. Relæfunktionen kan vælges med eller uden tidsforsinkelse, afhængig af modultypen.

Følsomhed og nøjagtighed.
Alle enheder er universelle for 3-faset forsyning med eller uden nul. Internt i modulet måles de 3 fasesignaler i forhold til nul, og alle justeringer er foretaget med nul tilsluttet.
Hvis enheden benyttes i en installation uden nul tilsluttet, genererer modulet sin egen interne nulreference. I dette tilfælde er modulets følsomhed afhængig af den måde, de 3 fase-fasesignaler ændrer sig i forhold til hinanden:


Hvis alle 3 faser er ens, f.eks. 10% lavere end de nominelle værdier, er følsomheden og nøjagtigheden de samme, som hvis nul var tilsluttet, fordi den interne nulreference vil være den samme.
Hvis kun en af faserne ændrer sig, bliver resultatet, at den interne nul flytter sig i forhold til den korrekte nul, og følsomheden bliver formindsket med op til 25%.

Dimensioner: 90 x 35 x 57 mm

Mastervarenr. FP31-400
Mastervare Ja