C-MAC STRØMRELÆ m/DISPLAY

FCD25-2-0-024

FCD25

  • Programmerbar dobbelt grænsekontakt
  • Analog indgang 0(4) -20 mA
  • 2 pol relæudgang 6A
  • Valgfri max. eller min. grænser
  • Start-op og reaktionstidstimer
  • Programmerbare indgange
  • Forsyningsspænding 24 VDC

FCD25 er generelt anvendelig for overvågning af mA signaler.
Signalet kan komme fra en standard 2 leder sensor med 4-20 mA udgang eller fra andre instrumenter med strømudgang, f.eks FPA38.

Analog indgang
Den analoge indgang er en strømindgang, der kan sættes op til enten 0-20mA eller 4-20mA. Desuden kan indgangen skaleres, således at apparatet viser 100% ned til 10mA.

Digitale indgange
For universel anvendelighed kan FCD25 konfigureres til både positiv og negativ logik på de digitale indgange. Via en parameter sættes indgangene aktiv høj eller aktiv lav.
Ved positiv logik accepteres inputspændinger fra 5-30Vdc.
Ved negativ logik forbindes indgangen til Gnd- f.eks. vha. en kontakt.

Relæudgange
Modulet indeholder to relæer - et for hver grænse.
Relæerne er begge slutte-kontakter, men kan via en parameter inverteres uafhængigt af hinanden. Alarmer kan resettes med ‘Mode’ tasten eller indgang S1.

Grænser
Apparatet indeholder to uafhængige grænser. Alle indstillinger tilhørende den enkelte grænse kan sættes op uafhængigt af den anden grænse.
Hver grænse kan sættes op som max. eller min. grænse.
Grænseværdien indstilles i %.
Med indgang S2 kan overvågningen blokeres.

Startop-timer
Startop-timeren kan benyttes når opstarten af en proces er ustabil og der ikke ønskes alarmer under opstart. Den aktiveres, når målingen overskrider ca. 5% af måleområdet.
Sættes timeren til 0, overvåges uden brug af startop-timer.

Reaktionstimere
Til hver grænse hører en reaktionstimer for at undgå alarmer ved korte overskridelser af grænseværdien.

Hysterese
Hysterese kan aktiveres på begge grænser. Hysteresebåndet ligger altid over en min.-grænse og under en max.-grænse.
Hvis hysteresefunktionen benyttes, aktiveres en intern auto-resetfunktion.
Hvis der ved en min.- grænse benyttes hysteresefunktion, og indgangssignalet når under ca. 5% af måleområdet, skal alarmen altid resettes.
Er hysteresen sat på OFF, skal alarmen også altid resettes.
Alarmen resettes ved tryk på ‘Mode’ eller ved at aktivere indgang S1.

Mastervarenr. FCD25-2-0-024
Mastervare Ja