C-MAC SPÆNDINGSMÅLERELÆ

RV30-1-4-012-3

• Spændingsmålerelæ - måleområde 5 til 100V/10 til 200V/25 til 500V

• 3 måleindgange i hvert modul

• Justering af setpunkt og tidsforsinkelse

• Valgbar relæinvertering, tidsinvertering, hysterese og opstartforsinkelse

• Automatisk detektering af AC- eller DC-målesignal

• 12-50VDC forsyning

C-mac® spændingsrelæ type RV30 er et universelt målerelæ, som er forsynet med 3 måleområder, automatisk detektering af AC- eller DCindgangssignal, samt 24 VDC udgangsspænding for eksterne givere eller lignende.

Ved hjælp af en DIP-switch, placeret i bunden af modulet, kan man vælge mellem 4 forskellige kombinationer af relæinvertering og tidsforsinkelse, 5 eller 15% hysterese, samt opstartsforsinkelse.

På fronten af modulet kan man justere setpunkt og tidsforsinkelse mellem 0 og 10 sekunder.

Modulerne kan hver leveres i 3 forskellige områdevarianter, således at det er muligt at vælge spændingsområder mellem 3-60 mV og 25-500 V.

Opstartsforsinkelsen har følgende funktion: Når switch 4 er off, er der ingen opstartsforsinkelse, d.v.s. overvågningen starter, når forsyningsspændingen tilsluttes. Når switch 4 er ON, er der en fast opstartsforsinkelse, hvilket betyder, at i de første 10 sekunder efter at forsyningsspændingen er tilsluttet, står relæudgangen i den stilling, som svarer til, at der er 0 på måleindgangen, og først derefter starter overvågningen. Denne funktion er specielt interessant, hvis man overvåger en belastning, som bruger en meget stor strøm ved opstart.

Modulet leveres for 24, 115 eller 230 VAC forsyning, samt 12-50 VDC forsyning.

Mastervarenr. RV30-1-
Mastervare Nej