C-MAC SPÆNDINGSMÅLERELÆ

RV10-1-4-048
  • RV10: Spændingsovervågning
  • 4 måleindgange
  • Justering for setpunkt, hysterese og tidsforsinkelse
  • Relæinvertering valgbar
  • Grøn LED for forsyningsspænding tilsluttet
  • Rød LED for relæ aktiv
  • Rød LED for setpunkt opnået
  • Udgang 1 polet/8A
  • 48-250VDC forsyning

 

C-mac® spændingsovervågningsrelæ RT10 er et universelt målerelæ forsynet med 4 måleområder fra 40mV til 600 VAC/DC. 

Inputområdet vælges ved at tilslutte forbindelserne til de terminaler, der i databladet angiver det ønskede måleområde. Valget mellem AC- eller DC-måling foregår ved at forbindelserne 7 og 8.

Ved hjælp af to kontakter på bagsiden af modulet kan relæ- og tidsforsinkelsesfunktionerne vælges. 

Når modulet måler AC, er det middelværdien, der vises, og niveau justeringen er kalibreret til RMS-værdien af sinussignalet. 

Mastervarenr. RV10-1-4-
Mastervare Nej