C-MAC STRØMMÅLERELÆ

RC30-1-1-230-2

• Strømmålerelæ - måleområde 5 til 100mA/10 til 200mA/25 til 500mA

• 3 måleindgange i hvert modul

• Justering af setpunkt og tidsforsinkelse

• Valgbar relæinvertering, tidsforsinkelse, hysterese og opstartsforsinkelse

• Automatisk detektering af AC- eller DC-målesignal

• 230VAC forsyning

C-mac® strømrelæ, type RC30 er et universelt målerelæ, som er forsynet med 3 måleområder, automatisk detektering af AC- eller DC indgangssignal, samt 24 VDC udgangsspænding for eksterne givere eller lignende. Ved hjælp af en DIP-switch, placeret i bunden af modulet, kan man vælge mellem 4 forskellige kombinationer af relæinvertering og tidsforsinkelse, 5 eller 15% hysterese, samt opstartsforsinkelse.

På fronten af modulet kan man justere setpunkt og tidsforsinkelse mellem 0 og 10 sekunder. Modulet kan leveres i 3 forskellige områdevarianter, således at det er muligt at vælge strømområder mellem 0,1-2 mA og 0,25-6 A. Opstartsforsinkelsen har følgende funktion: Når switch 4 er off, er der ingen opstartsforsinkelse, d.v.s. overvågningen starter, når forsyningsspændingen tilsluttes. Når switch 4 er ON, er der en fast opstartsforsinkelse, hvilket betyder, at i de første 10 sekunder efter at forsyningsspændingen er tilsluttet, står relæudgangen i den stilling, som svarer til, at der er 0 på måleindgangen, og først derefter starter overvågningen. Denne funktion er specielt interessant, hvis man overvåger en belastning, som bruger en meget stor strøm ved opstart. 

Mastervarenr. RC30-1-
Mastervare Nej