ASCON DIGITAL TIMER

TT34 HCR---
  • Programmerbar timer
  • Indgang: Kontaktfunktion
  • Udgange: 1 pol relæ 8A 
  • Tilslutning: Skrueterminaler
  • Forsyningsspænding: 240 VAC
  • 33 x 75 x 64 mm (hulmål 29x71 mm)

TT34, TT49 og TT73 er programmerbare timere med 4 forskellige funktioner og 4 tidsområder, fra 9999 timer til 99,99 sekunder. Timeren er forsynet med et eller 2 udgangsrelæer, og kan derfor også programmeres med et eller 2 setpunkter.

Tidsforløbet vises på et 4-cifret display, og udgangsstatus vises på LED'er på fronten af instrumentet.
Instrumentet er forsynet med 2 indgange (tæller enable og resetindgang).
Indgangene kan enten være kontaktindgange eller spændingsindgange (samme spænding som forsyningsspænding).


Instrumentet programmeres ved hjælp at 3 trykknapper placeret på fronten, hvor der desuden sidder en separat resetknap.

Instrumentet kan programmeres til at tælle enten op eller ned.


TT34 kan tilsluttes et eksternt batteri, medens TT49 og TT73 kan leveres med indbygget batteri.
Yderligere oplysninger findes i den danske betjeningsvejledning.

Mastervarenr. TT34
Mastervare Nej